Wat is SFS?

Wat is Samen Fryslân Schoon?

Wist je dat er langs de Nederlandse snelwegen zo’n 100.000 ton zwerfafval ligt? Zwerfafval staat bekend als één van de grootste ergernissen. Ook in Fryslân is het een hardnekkig probleem. Zwerfafval kost jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Naar schatting belandt ruim 4% van het huishoudelijk restafval op straat. Niet alleen slecht voor het milieu, maar het kost ook veel geld. In 2010 kostte het opruimen van zwerfafval in Nederland ruim 250 miljoen euro. Dat is zo’n 15 euro per inwoner. Omgerekend naar Fryslân komt dit neer op ruim 9,5 miljoen euro. Zonde!

De Friese Milieu Federatie (FMF) slaat samen met IVN, Omrin en de gemeenten Harlingen en Waadhoeke de handen ineen om het zwerfafvalprobleem te lijf te gaan. Er zijn verschillende projecten ontwikkeld om zowel scholen als burgers te betrekken bij dit afvalprobleem. Op deze manier vraagt het programma Samen Fryslân Schoon op een positieve manier aandacht voor zwerfafval. Klik hier om alle mogelijkheden binnen SFS te bekijken.

Samen maken we héél Fryslân Schoon!