Mogelijkheden

De mogelijkheden van Samen Fryslân Schoon

Het programma Samen Fryslân Schoon bestaat uit verschillende keuze-onderdelen. Gemeenten betalen hun deelname aan Samen Fryslân Schoon volledig uit een bijdrage van het afvalstoffenfonds. De kosten voor deelname aan Samen Fryslân Schoon drukken dus niet op de gemeentelijke begroting.

De verschillende onderdelen waaruit Samen Fryslân Schoon bestaat zijn hieronder kort omschreven.

Skjin Wetter
Grote zwerfafvalopruimactie van oevers, wateroppervlak en waterbodems in en rond een stad of dorp naar keuze. Verenigingen, organisaties, instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs die schoon water belangrijk vinden, organiseren in een week in oktober gezamenlijk deze opruimactie. Ze voeren deze uit met hulp van vrijwilligers op de kant. Uit het verzamelde afval worden soms kunstwerken of zoals in 2020 een echt bootje gemaakt.

Skjin Wetter 2023:

  • 79 deelnemende organisaties, scholen en verenigingen
  • Ruim 2000 vrijwilligers
  • 854 kilometer aan Friese wateren schoongemaakt

Samen Fryslân schoon – opruimactie zwerfvuil
Verenigingen, buren, collega’s, dorpsbelangen en sportclubs etc. worden uitgedaagd om hun eigen omgeving vrij van zwerfafval te maken en te houden. Het hele jaar (afgestemd met de Omrin i.v.m. de Himmelwike) kunnen initiatieven op een dag naar keuze met een groep de buurt ontdoen van zwerfafval. De gemeente stelt hesjes, grijpers en vuilniszakken ter beschikking.

Afhankelijk van de grootte van de groep deelnemers krijgt het initiatief een vergoeding toegekend. Per deelnemer wordt er een bedrag van €5,- uitgekeerd met een maximum van €100,- per deelnemend initiatief. Basisscholen die graag een schoonmaakactie willen organiseren worden verwezen naar de Himmelwike.

Opruimacties Samen Fryslân Schoon

Ook in 2021 kun je weer schoonmaken en geld verdienen! Buurtverenigingen, sportverenigingen of andere groepen in de gemeenten Harlingen en Waadhoeke kunnen meedoen op een zelf gekozen datum.

Meer informatie

 

Pratende afvalbakken
Bij de start van Samen Fryslân Schoon zijn unieke ‘pratende’ afvalbakken ontwikkeld. De afvalbakken zijn gepimpt door kunstenaar Klaas Lageweg. Hiermee worden mensen op een ludieke manier verleid om afval in de afvalbak te gooien in plaats van op straat. De afvalbakken worden ingezet tijdens diverse evenementen in de deelnemende gemeenten.

Pratende afvalbakken

Pratende afvalbakken, gepimpt door kunstenaar Klaas Lageweg.

Theaterles ‘De Troepfabriek’

Ook dit jaar organiseert de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Theater Smoar voor het programma Samen Fryslân Schoon weer een leuke theaterles voor de onderbouw, middenbouw én bovenbouw!

DE TROEPFABRIEK staat op een verlaten stuk grond, ver van de bewoonde wereld. Met grote hekken is het terrein al jaren afgesloten. Niemand weet precies wat zich daar afspeelt. Elke middag rijden er 2 autootjes volgepakt met vuilniszakken naar de fabriek en elke avond rijden ze leeg weer naar huis. Wat zit er in die vuilniszakken en wat gebeurt er binnen in die fabriek? Wanneer Tessa op onderzoek uitgaat en een gat in het hek knipt, vraagt ze de kinderen om met haar mee te gaan. Wat zullen ze daar ontdekken?

De theaterlessen duren ongeveer 90 minuten en zijn opgebouwd rond twee kernvragen: Waarom is het belangrijk om zwerfafval tegen te gaan? en Op welke manier kun je zelf een steentje bijdragen aan het oplossen van het zwerfafvalprobleem?

De Troepfabriek

Ga jij mee op een wonderbaarlijke en geheimzinnige ontdekkingstocht?

Download de brochure

Scholen voor Duurzaamheid
Leerlingen van het voortgezet onderwijs verdiepen zich in het onderwerp: zwerfafval in hun eigen omgeving. De gemeente als échte opdrachtgever stelt een relevante vraag over dit onderwerp (bijvoorbeeld: hoe verminderen we het zwerfafval langs de snoeproute?), vervolgens doen de leerlingen onderzoek (ze maken foto’s en kijken hoeveel en wat er aan afval ligt langs de snoeproute), verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, en dragen oplossingen aan voor het vraagstuk. Klik hier om een indruk te krijgen.

Zwerfafvalmeting
Samen met de gemeente wordt een selectie gemaakt van zwerfafvalknelpunten. In samenwerking met vrijwilligers en/of studenten worden de hotspots en de hoeveelheid zwerfafval in kaart gebracht waarbij gebruik wordt gemaakt van een standaard meetmethode gebaseerd op de CROW systematiek. Door een zwerfafvalmeting krijgt een deelnemende gemeente inzicht in de hoeveelheid zwerfafval op geselecteerde trajecten en locaties en wordt de toe/afname in de hoeveelheden zwerfafval zichtbaar gemaakt. Bovendien biedt dit onderdeel mogelijkheden om de effecten van Samen Fryslân Schoon te meten.

Per gemeente leveren we maatwerk, meer weten? 
Lemke Statema
06-24749556
l.statema@fmf.frl