Skybeamers

Skybeamers

Een extreme vorm van reclame is het gebruik van de nachthemel als uithangbord. Steeds vaker worden zogenaamde skybeamers geplaatst, zoals bij grote evenementen als festivals. De straal geeft lichte vlekken op (laaghangende) bewolking en echte stralen als er veel waterdamp of andere deeltjes in de atmosfeer aanwezig zijn. Hoewel het energiegebruik relatief gering is, veroorzaken skybeamers veel hinder. 

De gebruikte lampen zijn metaalhalide lampen van wel 2500 W die tot 200.000 lumen omhoog stralen. Dat is ongeveer evenveel licht als de openbare verlichting van een stadje van 12.000 inwoners. Deze vorm van reclame is tot op wel 20 kilometer afstand te zien.

Regel- en wetgeving
Skybeamers zijn momenteel niet per wet verboden. Skybeamers kunnen per gemeente worden verboden via een algemeen plaatselijke verordening (APV), zoals in Westvoorne het geval is. Dit kan worden gedaan door in de APV een aanvullende eis te stellen (aantasting stadsgezicht). De gemeenten beslissen nu zelf om het gebruik van skybeamers wel of niet te verbieden.

Onze buurlanden zijn echter al een stapje verder! In de deelstaat Hessen in Duitsland worden de skybeamers in de herfst gedoofd omdat de vogeltrek er last van heeft. In België zijn skybeamers helemaal verboden.

Beeld: Platform Lichthinder

Vliegvelden
Vliegvelden vormen een uitzondering op de wet- en regelgeving. Veel informatie om een vlucht veilig te kunnen laten verlopen wordt namelijk visueel verkregen. Het laserlicht van een skybeamer kan de piloot in verwarring brengen door verblinding of nabeelden te veroorzaken. Daarom is er een verbod van skybeamers rondom luchthavens, naar het verdrag van Chicago, de zogenaamde laser-beam free flight zone. Deze breidt zich uit naar de laser-beam critical flight zone met tot slot de laser-beam sensitive flight zone (de laatste wordt  bepaald door de lokale autoriteit).

Verwarring bij vogels
Niet alleen piloten kunnen afgeleid raken, ook trekvogels hebben last van skybeamers. Het monument “Tribute in Light” ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 9/11 zorgde voor verwarring bij duizenden trekvogels, die dusdanig de weg kwijt raakten dat ze in de lichtbundels bleven steken. Uiteindelijk heeft de commotie die dit met zich meebracht ertoe geleid dat het licht uit wordt gezet voor periodes van 20 minuten. Deze pauzes bieden de vogels voldoende tijd om hun gebruikelijke vlucht te hervatten (naar een recente studie).

Het “A Tribute in Light” memorial

In Hong Kong vindt elke avond ‘Symphony of Lights’ plaats, een spectaculaire licht- en geluidshow waar meer dan 40 wolkenkrabbers aan meedoen. De show is bedoeld voor toeristen, maar lokale bewoners maken zich zorgen over geld- en lichtverspilling. Bekijk hier een BBC reportage.