Schone bermen in Harlingen!

28 maart 2024

Vrijwilligers helpen mee aan schone bermen in Harlingen

De boeren willen heel graag het maaisel van de bermen gebruiken om te composteren, maar dan moet het wel schoon maaisel zijn. Als er blikjes in het maaisel terecht komen, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Jaarlijks overlijden er jaarlijks nog 4000 koeien door blik in het veevoer en een nog veel grotere groep raakt gewond. Daarom is het van groot belang dat wij ons inzetten voor een schone berm! Maar uiteraard niet alleen vanwege het blik, ook vanwege plastic in de bermen.

Nu al 20 vrijwilligers die helpen met de bermen

De gemeente Harlingen gaat een proef starten met de bermen. Alle bermen die gemaaid worden door de gemeente of door de boeren zijn in kaart gebracht. Verkeersveilige bermen kunnen worden opgeruimd door vrijwilligers. Dinsdagavond 19 maart ging de gemeente Harlingen samen met de Friese Milieu Federatie in gesprek met vrijwilligers. ‘We maken nu een start met deze aanpak, er zijn een mooi aantal bermen uitgekozen door vrijwilligers om schoon te houden’, aldus Lemke Statema van de Friese Milieu Federatie. ‘Het doel is dat de plaatselijke boeren schoon maaisel van de bermen in Harlingen kunnen gebruiken om hun land mee te bemesten’.

Wil je ook graag helpen opruimen?

Er zijn nog bermen op de kaart die nog ‘geadopteerd’ kunnen worden. In de hoek van Wijnaldum en Midlum bijvoorbeeld, maar ook op andere plekken de gemeente. Vrijwilligers die graag willen helpen mogen zich melden. Kinderen kunnen ook helpen. Je krijgt een hesje, grijper en het afval hoeft niet in eigen afvalbak. Voor afval in de sloten is er een speciale lange grijper. Wil je helpen, stuur dan een mail naar a.attema@harlingen.nl.

Samen maken wij van Harlingen de Schoonste Stad aan het Wad!

 

Kaart bermverdeling: