Ruim 650 kilometer aan Friese wateren opgeruimd tijdens Skjin Wetter 2020

6 april 2021

Ruim 650 kilometer aan Friese wateren opgeruimd tijdens Skjin Wetter 2020

Van zaterdag 26 september tot en met 3 oktober hebben ruim 50 organisaties met meer dan duizend Friese vrijwilligers de grote schoonmaakactie Skjin Wetter gehouden. In zes Friese gemeenten werd deze week de wateren schoongemaakt. In totaal is er tijdens de actieweek maar liefst 650 kilometer aan grachten, kanalen, sloten, meren en oevers schoongemaakt. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt.

De locaties waar de Skjin Wetter schoonmaakacties plaatsvonden zijn de gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Waadhoeke.

Activiteiten in Fryslân

In zes Friese gemeenten werd er dit jaar door ruim duizend vrijwilligers opgeruimd. Dit jaar is er gekozen voor een speciaal programma dat is afgestemd op de corona-maatregelen. Normaal wordt Skjin Wetter op één dag georganiseerd. Dit jaar gingen echter de hele week vrijwilligers op pad om schoon te maken. In totaal is er maar liefst 650 kilometer aan wateren schoongemaakt.

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

In Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn de IVN Noord-Oost Friesland, Koningin Julianaschool / Kindcentrum Kollum, Piter Jelles Dalton Dokkum, Dockinga College Dokkum, suppervereniging Strong2bfit, Kids First COP groep: BSO De Westereen en Schoonmaakdag De Westereen in actie gekomen.

In alle hoeken van de gemeente is schoongemaakt, zo hebben bijvoorbeeld de suppers van Strong2bfit de natuurgebieden ten noorden van Feanwâldsterwâl opgeruimd. In Dokkum zijn vele leerlingen van Piter Jelles Dalton en het Dockinga College de wijken door gegaan om op te ruimen. IVN Noord-Oost Friesland heeft het noordoosten van de gemeente aangepakt.

De Fryske Marren

In gemeente De Fryske Marren hebben Brandweer Langweer, WSV Sleattemermar, SkjinmeiSkries, Zeekadetten Lemmer, Kanovereniging De Kanoniers, WSV Sleattemermar, Zuyderzee Lyceum, Watersportvereniging de Zevenwolden, Rib van de zevenwolden, Daltonschool St Jozef en Scouting de Borgergroep de wateren schoongemaakt.

In alle hoeken van de gemeente is schoongemaakt. Zo hebben de welpen van de scouting in Joure opgeruimd. De leerlingen van het Zuyderzee Lyceum hebben de wateren in Lemmer aangepakt. Het opruimen was niet alleen gezellig, de leerlingen kregen onderweg vele complimenten van voorbijgangers.

Harlingen

In de gemeente Harlingen zijn de zeekadetten, waterscouting Caspar di Robles, Supaway, Nieuw-Zuid Klussendienst, Maritieme Academie Harlingen, zonnepontje Jonge Seun, Henk Prins en het Jongerenwerk aan de slag gegaan.

In alle hoeken van de gemeente is schoongemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld de zeekadetten in de haven van Harlingen in actie gekomen om daar schoon te maken. Caspar di Robles heeft met maar liefst 29 man de Harlingertrekvaart aangedaan. Deze is helemaal schoongemaakt door de waterscouts.

Smallingerland

In de gemeente Smallingerland zijn Buma Duiksport, Duikteam Octopus Divers, Kanovereniging de Frosken, De Zanding, Waterscouting, de Reddingsbrigade, Watersportvereniging Drachten – De Veenhoop, de roeivereniging, Hearen fan de Faert, HSV Voorwaarts en Plaatselijk belang de Wilgen aan de slag gegaan met de actie.

In alle hoeken van de gemeente is schoongemaakt. Zo hebben bijvoorbeeld in en rond het centrum van Drachten tientallen scouts de Drachtstervaart schoongemaakt. Bij het carillon hebben de duikers van de Octopus Divers gedoken naar afval in samenwerking met de reddingsbrigade en de scouts.

Waadhoeke

In de gemeente Waadhoeke zijn kanovereniging ‘Onder de Wadden’, Brandweer Franeker, Supaway Franeker, Scouting Andromeda, Plaatselijk belang St Anne, AZC Sint Anne, Skûle Welzijn, MDT Noord-Fryslân “Zoek het uit!”, CSG Ulbe van Houten – Campus Middelsee en Hengelsportvereniging de Deinende Dobber op pad gegaan om schoon te maken.

In alle hoeken van de gemeente is schoongemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld in Sint Annaparochie de bewoners van het AZC op pad gegaan om schoon te maken. In Franeker zijn de grachten schoongemaakt door vele leden van kanoverenging Onder de Wadden en de suppers van Supaway.

Zwerfafval

Jaarlijks belanden miljoenen tonnen plastic afval in de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het afval dat in Fryslân wordt weggegooid, kan in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het afval dat op straat wordt gegooid komt door verwaaiing in grachten, vaarten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. Zo draagt het zwerfafval bij aan de plastic soep. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dit kan voorkomen worden door de eigen omgeving schoon te houden.

Het belang van schoon water

Voor Wetterskip Fryslân zijn evenementen zoals Skjin Wetter belangrijk. Schoon water is essentieel voor de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast leidt het afval wat hier in de wateren terecht komt niet alleen tot vervuiling van de Friese wateren, maar zal uiteindelijk leiden tot de bijdrage van de plastic soep in verschillende zeeën rond de wereld.