Zuid-Hollandplein

De provincie Zuid-Holland heeft, als organisatie, 5 panden aan het Zuid-Hollandplein en voor zover technisch mogelijk doven zij na 23.00 de lichten!