NV Nederlandse Gasunie

Gebouwaanlichting en het grootste gedeelte van de terreinverlichting.