Gemeente(huis) Oostburg

Het gemeentehuis te Oostburg wordt verduisterd van 20-23 uur.
Tevens de lichten gedimd van het Belfort in Sluis, eveneens van 20-23 uur.
Tevens wordt een opgeroepen gedaan aan de bewoners om thuis eveneens matig te zijn met licht.
Voorts wordt in onze gemeentelijke publiciteit (facebook, informatierubriek, website) gewezen op het digitale avondvullende programma.