Voor gemeenten

Voor gemeenten

Het programma Samen Fryslân Schoon bestaat uit verschillende keuze-onderdelen. Gemeenten betalen hun deelname aan Samen Fryslân Schoon volledig uit een bijdrage van het afvalstoffenfonds. De kosten voor deelname aan Samen Fryslân Schoon drukken dus niet op de gemeentelijke begroting.

Om een indruk te krijgen van de verschillende onderdelen waaruit Samen Fryslân Schoon bestaat hieronder een korte omschrijving:

Skjin Wetter
Grote zwerfafvalopruimactie van oevers, wateroppervlak en waterbodems in en rond een stad naar keuze. Diverse bij water betrokken verenigingen organiseren deze opruimactie gezamenlijk en voeren deze uit met hulp van vrijwilligers op de kant. Uit de plasticfractie wordt iets blijvends gemaakt, bijvoorbeeld een bankje.

Samen Fryslân schoon – opruimactie zwerfvuil
Verenigingen, buren, collega’s, dorpsbelangen en sportclubs etc. worden uitgedaagd om hun eigen omgeving vrij van zwerfafval te maken en te houden. Het hele jaar (afgestemd met de Omrin i.v.m. de Himmelwike) kunnen initiatieven op een dag naar keuze met een groep de buurt ontdoen van zwerfafval. De gemeente stelt hesjes, grijpers en vuilniszakken ter beschikking.

Afhankelijk van de grootte van de groep deelnemers krijgt het initiatief een vergoeding toegekend. Per deelnemer wordt er een bedrag van €5,- uitgekeerd met een maximum van €100,- per deelnemend initiatief. Basisscholen die graag een schoonmaakactie willen organiseren worden verwezen naar de Himmelwieke. https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/educatie/himmelwike/

Pratende afvalbakken
Bij de start van Samen Fryslân Schoon zijn unieke ‘pratende’ afvalbakken geïntroduceerd. De afvalbakken zijn gepimpt door kunstenaar Klaas Lageweg. Hiermee worden mensen op een ludieke manier verleid om afval in de afvalbak te gooien in plaats van op straat. De afvalbakken worden ook ingezet tijdens diverse evenementen binnen de deelnemende gemeenten.

Theaterles ‘Plastic Detective’
Plastic Detective! is een speelse les boordevol theater, weetjes & gekke opdrachten die de kinderen
bewust stil laat staan bij de gevolgen van zwerfafval. 
De theaterlessen worden verzorgd door theater Smoar die veel ervaring heeft met het geven van dergelijke lessen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Deze lesactiviteit past heel goed als verdieping en aanvulling op de Himmelwike, maar kan ook heel goed los van de Himmelwike worden gegeven.

De theaterlessen duren ongeveer 90 minuten en zijn opgebouwd rond de volgende twee hoofdpunten: Waarom is het belangrijk om zwerfafval tegen te gaan? en Op welke manier kunnen kinderen zelf een steentje bijdragen aan het oplossen van het zwerfafvalprobleem?

Scholen voor Duurzaamheid
Leerlingen van het voortgezet onderwijs verdiepen zich in het onderwerp: zwerfafval in hun eigen omgeving. De gemeente als échte opdrachtgever stelt een relevante vraag over dit onderwerp (bijvoorbeeld: hoe verminderen we het zwerfafval langs de snoeproute?), vervolgens doen de leerlingen onderzoek (ze maken foto’s en kijken hoeveel en wat er aan afval ligt langs de snoeproute), verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, en dragen oplossingen aan voor het vraagstuk. Klik hier om een indruk te krijgen.

Zwerfafvalmeting
Samen met de gemeente wordt een selectie gemaakt van zwerfafvalknelpunten. In samenwerking met vrijwilligers en/of studenten worden de hotspots en de hoeveelheid zwerfafval in kaart gebracht. Hiervoor zal een standaard objectieve meetmethode worden gebruikt (o.a. CROW). Door dit keuzeproject krijgt de deelnemende gemeente inzicht in de hoeveelheid zwerfafval op geselecteerde trajecten en locaties en wordt de toe/afname in de hoeveelheden zwerfafval zichtbaar gemaakt. Bovendien biedt dit keuzeproject mogelijkheden om de effecten van Samen Fryslân Schoon te meten.

Per gemeente leveren we maatwerk, meer weten? 
Simon Bijlsma
T. 058 7600 760
E. s.bijlsma@fmf.frl

 

Wil jij ook een activiteit organiseren? Doe ook mee